GreenPerform Canopy Mini500 G4

BBP500 G4 LED85/NW GU5.3 S-MB

Mô tả sản phẩm

53 W, 8496 lm, 4000 K

Mã đơn hàng: 911401598032
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016954727800