GreenPerform Canopy Mini500 G4

BBP500 G4 LED85/NW GU5.3 S-WB

Mô tả sản phẩm

53 W, 8496 lm, 4000 K

Mã đơn hàng: 911401597932
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016954742100