GreenPerform Canopy Mini500 G4

BBP500 G4 LED180/NW PSD S-WB

Mô tả sản phẩm

128 W, 18066 lm, 4000 K, DALI

Mã đơn hàng: 911401597332
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016954861900