GreenPerform Canopy Mini500 G4

BBP500 G4 LED140/CW PSD A-WB

Mô tả sản phẩm

96 W, 14079 lm, 6500 K, DALI

Mã đơn hàng: 911401597232
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016954767400