GreenPerform Canopy Mini500 G4

BBP500 G4 LED85/CW PSD S-MB

Mô tả sản phẩm

58 W, 8496 lm, 6500 K, DALI

Mã đơn hàng: 911401595932
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016954692900