GreenPerform Canopy Mini500 G4

BBP500 G4 LED140/CW PSU S-WB

Mô tả sản phẩm

91 W, 14079 lm, 6500 K

Mã đơn hàng: 911401594632
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016954689900