GreenPerform Canopy Mini500 G4

BBP500 G4 LED140/NW PSU A-WB

Mô tả sản phẩm

91 W, 14079 lm, 4000 K

Mã đơn hàng: 911401594532
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016954797100