GreenPerform Canopy Mini500 G4

BGP500 G4 LED180/CW PSU A-WB

Mô tả sản phẩm

122 W, 18066 lm, 6500 K

Mã đơn hàng: 911401513042
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016954675200