GreenPerform Canopy Mini500 G4

BGP500 G4 LED125/CW PSU A-WB

Mô tả sản phẩm

79 W, 12638 lm, 6500 K

Mã đơn hàng: 911401512642
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016954754400