GreenPerform Canopy Mini500 G4

BCP500 G4 LED140/CW PSU S-MB PC

Mô tả sản phẩm

91 W, 13777 lm, 6500 K

Mã đơn hàng: 911401511542
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016954820600