GreenPerform Canopy Mini500 G4

BCP500 G4 LED140/NW PSU S-WB PC

Mô tả sản phẩm

91 W, 13777 lm, 4000 K

Mã đơn hàng: 911401511142
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016954706300