GreenPerform Canopy Mini500 G4

BCP500 G4 LED125/NW PSU S-WB PC

Mô tả sản phẩm

79 W, 12366 lm, 4000 K

Mã đơn hàng: 911401510542
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016954815200