GreenPerform Canopy Mini500 G4

BCP500 G4 LED85/CW PSU S-WB PC

Mô tả sản phẩm

53 W, 8313 lm, 6500 K

Mã đơn hàng: 911401510242
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016954819000