GreenPerform Canopy Mini500 G4

BCP500 G4 LED140/CW GU5.3 S-WB

Mô tả sản phẩm

91 W, 14079 lm, 6500 K

Mã đơn hàng: 911401509042
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016954813800