GreenPerform Canopy Mini500 G4

BCP500 G4 LED125/NW GU5.3 S-MB

Mô tả sản phẩm

79 W, 12638 lm, 4000 K

Mã đơn hàng: 911401508242
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016954869500