GreenPerform Canopy Mini500 G4

BCP500 G4 LED85/CW GU5.3 S-MB

Mô tả sản phẩm

53 W, 8496 lm, 6500 K

Mã đơn hàng: 911401507942
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016954732200