GreenPerform Canopy Mini500 G4

BCP500 G4 LED180/CW PSD S-WB

Mô tả sản phẩm

128 W, 18066 lm, 6500 K, DALI

Mã đơn hàng: 911401507242
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016954811400