GreenPerform Canopy Mini500 G4

BCP500 G4 LED140/CW PSD S-MB

Mô tả sản phẩm

96 W, 14079 lm, 6500 K, DALI

Mã đơn hàng: 911401506742
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016954809100