GreenPerform Canopy Mini500 G4

BCP500 G4 LED140/NW PSD S-MB

Mô tả sản phẩm

96 W, 14079 lm, 4000 K, DALI

Mã đơn hàng: 911401506442
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016954865700