GreenPerform Canopy Mini500 G4

BCP500 G4 LED125/NW PSD S-MB

Mô tả sản phẩm

85 W, 12638 lm, 4000 K, DALI

Mã đơn hàng: 911401505842
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016954769800