GreenPerform Canopy Mini500 G4

BCP500 G4 LED85/CW PSD S-WB

Mô tả sản phẩm

58 W, 8496 lm, 6500 K, DALI

Mã đơn hàng: 911401505442
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016954806000