GreenPerform Canopy Mini500 G4

BCP500 G4 LED85/NW PSD S-MB

Mô tả sản phẩm

58 W, 8496 lm, 4000 K, DALI

Mã đơn hàng: 911401505242
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016954835000