GreenPerform Canopy Mini500 G4

BCP500 G4 LED180/CW PSU S-MB

Mô tả sản phẩm

122 W, 18066 lm, 6500 K

Mã đơn hàng: 911401504942
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016954804600