GreenPerform Canopy Mini500 G4

BCP500 G4 LED125/CW PSU A-WB

Mô tả sản phẩm

79 W, 12638 lm, 6500 K

Mã đơn hàng: 911401503842
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016954775900