GreenPerform Canopy Mini500 G4

BCP500 G4 LED85/CW PSU A-WB

Mô tả sản phẩm

53 W, 8496 lm, 6500 K

Mã đơn hàng: 911401503242
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016954764300