GreenPerform Canopy Mini500 G4

BBP500 G4 LED180/CW PSU S-MB PC

Mô tả sản phẩm

122 W, 17677 lm, 6500 K

Mã đơn hàng: 911401502542
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016954791900