GreenPerform Canopy Mini500 G4

BBP500 G4 LED180/NW PSU S-WB PC

Mô tả sản phẩm

122 W, 17677 lm, 4000 K

Mã đơn hàng: 911401502142
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016954827500