GreenPerform Canopy Mini500 G4

BBP500 G4 LED140/CW PSU A-WB PC

Mô tả sản phẩm

91 W, 13777 lm, 6500 K

Mã đơn hàng: 911401502042
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016954854100