GreenPerform Canopy Mini500 G4

BBP500 G4 LED125/NW PSU S-MB PC

Mô tả sản phẩm

79 W, 12366 lm, 4000 K

Mã đơn hàng: 911401501042
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016954795700