GreenPerform Canopy Mini500 G4

BBP500 G4 LED85/CW PSU A-WB PC

Mô tả sản phẩm

53 W, 8313 lm, 6500 K

Mã đơn hàng: 911401500842
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016954677600