GreenPerform Canopy Mini500 G4

BBP500 G4 LED85/NW PSU A-WB PC

Mô tả sản phẩm

53 W, 8313 lm, 4000 K

Mã đơn hàng: 911401500542
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016954709400