GreenPerform Canopy Mini500 G4

BBP500 G4 LED180/CW GU5.3 S-WB

Mô tả sản phẩm

122 W, 18066 lm, 6500 K

Mã đơn hàng: 911401500042
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016954676900