SmartBright Highbay

BY239P LED240/CW PSU GM G2

Mô tả sản phẩm

SmartBright Highbay, 200 W, 26000 lm, 6500 K

Mã đặt hàng: 911401640507
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951454106100