GreenUp Wellglass

BY200P LED44 L-B/CW PSU

Mô tả sản phẩm

GreenUp Wellglass, 40 W, 4400 lm, 6500 K, 140°

Mã đặt hàng: 911401512261
Mã đơn hàng đầy đủ: 911401512261