GreenUp Round Highbay

BY518P LED110/CW PSU WB GM

Mô tả sản phẩm

GreenUp Round Highbay, 77 W, 11000 lm, 6500 K

Mã đặt hàng: 911401672107
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951454296999