Bạn đang truy cập trang web Philips lighting. Trang có phiên bản địa phương hóa cho bạn.
Gợi ý

  Trần cao và trần thấp

  Lựa chọn loại đèn chiếu sáng công suất cao và công suất thấp với chất lượng hàng đầu của Philips. Chọn đèn LED chiếu sáng công suất cao, đèn LED chiếu sáng công suất thấp và các đèn LED công suất lớn khác. Chọn giải pháp đèn công suất cao/thấp là cần thiết với các chiều cao trần nhà kho khác nhau.
  Phân loại theo:
  Xem
  Grid
  List

  Trần cao và trần thấp

  Hiển thị danh mục sản phẩm
  Đóng Hiển thị bộ lọc
  Hiển thị thêm bộ lọc
  Ẩn bớt bộ lọc
  b2b-li.d77v2-back-to-top

   Trần cao và trần thấp

   Hiển thị danh mục sản phẩm
   Phân loại theo:
   Xem
   Grid
   List
   Không có kết quả cho tiêu chí lọc mà bạn lựa chọn. Vui lòng sửa bộ lọc.
  Value
  Solution
  Essential range of trusted products
  Performance
  Price
  Life span
  50,000 L65/L70
  Warranty
  3 years
  Performance
  Solution
  Suitable for every project where light really matters
  Performance
  Price
  Life span
  50,000 L70/L80
  Warranty
  5 years
  Specification
  Solution
  Tailor-made, world-class solutions for every lighting application
  Performance
  Price
  Life span
  50,000 L80/L90
  Warranty
  5 years
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  • Kiểm tra sản phẩm để thêm
    
  Kiểm tra sản phẩm để thêm