GreenUp Grid

GD309B 3*P20 940 PSU-E NB

Mô tả sản phẩm

GreenUp Grid, 54 W, 66 W, 940 trắng trung tính, Bảo vệ ngón tay

Mã đặt hàng: 911401512012
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016952474399