GreenUp Grid

GD309B 3*P20 930 PSU-E WB

Mô tả sản phẩm

GreenUp Grid, 54 W, 66 W, 930 ánh sáng trắng ấm, Bảo vệ ngón tay

Mã đặt hàng: 911401511412
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016952965699