Đèn SmartBright LED Downlight

Đèn SmartBright LED Downlight, 10.5 W, 1200 lm, 3000 K, Góc chiếu 100°, Trắng

DN029B G2 LED12/CCT PSR-E D150 GM

Mô tả sản phẩm

Kim loại – Nhựa, Trắng, 1200 lm, 10.5 W, 114 lm/W, 3000 K, (3000K@, 0.4400, 0.40304000K@0.37600.36566500K@0.31300.3370) 6, Góc chiếu 100°, Làm mờ, Polycarbonate, 0.3 J, Cấp an toàn II, Dây đi ra

Mã đơn hàng: 929002576608
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951427360300