Đèn SmartBright LED Downlight

Đèn SmartBright LED Downlight, 7.5 W, 800 lm, 3000 K, Góc chiếu 100°, Trắng

DN029B G2 LED8/CCT PSR-E D90 GM

Mô tả sản phẩm

Kim loại – Nhựa, Trắng, 800 lm, 7.5 W, 106 lm/W, 3000 K, (3000K@, 0.4400, 0.40304000K@0.37600.36566500K@0.31300.3370) 6, Góc chiếu 100°, Làm mờ, Polycarbonate, 0.3 J, Cấp an toàn II, Dây đi ra

Mã đơn hàng: 929002576408
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951427356600