Đèn SmartBright LED Downlight DN029B

Đèn SmartBright LED Downlight DN029B, 7.5 W, 800 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, Trắng

DN029B G2 LED8/CCT PSR-E D90 NZ

Mô tả sản phẩm

Nhựa, Trắng, 800 lm, 7.5 W, 106.00 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (3000K@, 0.4400, 0.4030; 4000K@0.37600.3656; 6500K@0.31300.3370) 6, Làm mờ, 0.3 J, Cấp an toàn II, Khối kết nối vít

Mã đơn hàng: 929002531319
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951425181600