Greenup Slim Downlight

DN150B LED6S 840 PSU GM

Mô tả sản phẩm

Greenup Slim Downlight, 6.5 W, 650 lm, 4000 K, Họa tiết trang trí, Bảo vệ ngón tay

Mã đơn hàng: 911401803080
Mã đơn hàng đầy đủ: 871016333924599