GreenSpace G6

DN394B LED36/830 P29PSU D200 AL WP GMG2

Mô tả sản phẩm

GreenSpace G6, 29.3 W, 3450 lm, 3000 K, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, Bảo vệ ngón tay; bảo vệ chống tích bụi, chống tia nước

Mã đơn hàng: 911401584232
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016972238599