GreenSpace G6

DN393B LED22/865 P19PSU D200 AL WP GMG2

Mô tả sản phẩm

GreenSpace G6, 19.2 W, 2250 lm, 6500 K, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, Bảo vệ ngón tay; bảo vệ chống tích bụi, chống tia nước

Mã đơn hàng: 911401583232
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016972140199