GreenSpace G6

DN393B LED22/865 P19PSU D200 AL WP GMG2

Mô tả sản phẩm

GreenSpace G6, 19.2 W, 2250 lm, 6500 K, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, Bảo vệ chống tích bụi, chống tia nước/bảo vệ ngón tay

Mã đơn hàng: 911401583232
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016972140199