GreenSpace G6

DN391B LED13/830 P11PSU D100 AL WP GMG2

Mô tả sản phẩm

GreenSpace G6, 11.4 W, 1350 lm, 3000 K, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, Bảo vệ chống tích bụi, chống tia nước/bảo vệ ngón tay

Mã đơn hàng: 911401577032
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016972194499