GreenSpace G6

DN391B LED11/865 P10PSD D100 AL WP GMG2

Mô tả sản phẩm

GreenSpace G6, 10.2 W, 1100 lm, 6500 K, DALI, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, Bảo vệ ngón tay; bảo vệ chống tích bụi, chống tia nước

Mã đơn hàng: 911401576332
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016972313900