GreenSpace G6

DN391X LED13/865 P12WIA D100 AL G2

Mô tả sản phẩm

GreenSpace G6, 12 W, 1300 lm, 6500 K, InterAct Pro, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, Bảo vệ ngón tay

Mã đơn hàng: 911401575742