GreenSpace G6

DN393X LED22/830 P20WIA D200 AL G2

Mô tả sản phẩm

GreenSpace G6, 19.9 W, 2250 lm, 3000 K, InterAct Pro, Chóa phản xạ vát cạnh, Đục mờ, Bảo vệ ngón tay

Mã đơn hàng: 911401575542