GreenSpace G6

DN393X LED22/840 P20WIA D200 WH G2

Mô tả sản phẩm

GreenSpace G6, 19.9 W, 2450 lm, 4000 K, InterAct Pro, Chóa phản xạ trắng và nắp bầu dục, Đục mờ, Bảo vệ ngón tay

Mã đơn hàng: 911401574842