GreenSpace G6

DN394B LED36/830 P29PSD D200 WH GMG2

Mô tả sản phẩm

GreenSpace G6, 29.3 W, 3450 lm, 3000 K, DALI, Chóa phản xạ trắng và nắp bầu dục, Đục mờ, Bảo vệ ngón tay

Mã đơn hàng: 911401574032
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016972152400